Ile gotówki można mieć przy sobie?

„Ile gotówki można mieć przy sobie?” to kluczowe pytanie, które zadają sobie osoby przekraczające granicę. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać się z aktualnie panującymi limitami.

Przewóz gotówki przez granicę

Limity dotyczące posiadania gotówki najczęściej dotyczą przewożenia pieniędzy przez granicę. Aktualnie przewóz gotówki w Unii Europejskiej regulowany jest przez przepisy wspólnotowe, a konkretniej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące wwożenia oraz wywożenia gotówki z i do UE.

Ile pieniędzy można przewieźć przez granicę?

Limity dotyczące gotówki związane są przede wszystkim z przewożeniem jej przez granicę. Aktualnie przez granicę można przewieźć środki pieniężne w wysokości do dziesięciu tysięcy euro lub ich równowartość w innych walutach. Jeśli nie przekracza się tej kwoty to nic nie trzeba robić, ani zgłaszać. Jednak jeśli tak kwota zostanie przekroczona należy zgłosić sytuację na specjalnym formularzu do Straży Granicznej lub Służbie Celno-Skarbowej.

Ile euro można przewieźć przez granicę?

Aktualnie przez granicę można przewieźć w gotówce dziesięć tysięcy euro, co jest równowartością około czterdziestu pięciu tysięcy złotych. Konkretna kwota zależna jest od kursów walut ważnych na dany dzień. Pieniądze powinny być zgłoszone do organów celnych zarówno w kraju wyjazdu, jak i kraju przyjazdu. Do środków płatniczych podlegających zgłoszeniu można zaliczyć przede wszystkim monety i banknoty, ale także czeki, weksle oraz papiery wartościowe, a nawet złoto.

Jak zgłosić przewóz gotówki?

Przewóz gotówki przez granicę powinien być zgłoszony odpowiednim organom. W tym celu należy wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty. Wśród nich można wskazać między innymi formularz deklaracji środków pieniężnych, formularz ujawnienia środków pieniężnych, a także inne formularze niezbędne do celów urzędowych oraz stosowne potwierdzenia. Dokumenty należy złożyć do Straży Granicznej lub Służby Celno-Skarbowej, co jest zależne od specyfiki kraju wyjazdu oraz wjazdu.

Przewóz gotówki w strefie Schengen

Kwestie związane z przewozem gotówki inaczej kształtują się również w strefie Schengen. W przypadku przekraczania wewnętrznej granicy Unii Europejskiej nie ma konieczności zgłaszania przewożonej gotówki, niezależnie od jej ilości. Przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić listę krajów, ponieważ nie wszystkie państwa położone na terenie Unii Europejskiej należą do strefy Schengen. Wśród nich można na przykład wskazać Wielką Brytanię. Przepisy dotyczące przewozu gotówki powyżej dziesięciu tysięcy euro obowiązują jedynie poza stregą Schengen. Przeczytaj więcej na lokatowezyski.com.pl

Przewóz gotówki samolotem

Sytuacja związana z przewozem gotówki samolotem wygląda podobnie jak przewóz gotówki innym środkiem transportu. Te same limity dotyczące przewodu gotówki dotyczą każdego, niezależnie od wybranego przez niego środka transportu. Dlatego ilość gotówki, którą się przewozi do wybranego kraju, zależna jest przede wszystkim od jego specyfiki. W strefie Schengen nie ma konieczności zgłaszania żadnej gotówki, natomiast poza nią istnieją stosowne limity, do których warto się zastosować.

Jak przewieźć gotówkę?

W niektórych przypadkach konieczne może się okazać przewiezienie za granicę większej ilości pieniędzy niż dziesięć tysięcy euro. W tej sytuacji niezbędne jest dokonanie zgłoszenia do odpowiednich służb celnych, takich jak Straż Graniczna lub Krajowa Administracja Skarbowa. Zgłoszenie dotyczy przewożenie gotówki zarówno pomiędzy krajami znajdującymi się w Unii Europejskie, jak i poza nią.

Redakcja buzzz.pl